УПРАВЛЯВАЙТЕ БИЗНЕСА СИ ОТ ЕДИНЕН ПОРТАЛ
ВСИЧКИ КОРПОРАТИВНИ УСЛУГИ НА ЕДНО МЯСТО
Ние сме консултантска компания, помагаща на бизнеса да реализира амбициозните си идеи за промяна и да дефинира бъдещето си. Оперираме в Централна и Източна Европа съвместно с клиентите си като един екип, споделяйки обща визия за постигане на изключителни резултати и развитие на индустриите. Ние допълваме специализираната си експертиза с дигитална екосистема, така че да предоставим по-добри, по-бързи и по-дълготрайни резултати. Повече от 15 години инвестираме в обучение и повишаване на квалификацията, за да можем да посрещнем заедно предизвикателствата за икономическо развитие.

Нашите услуги

Финанси и счетоводство

Управление на финансите и счетоводството.

Информационни технологии

Дигитална трансформация, внедряване на ERP, ИТ поддръжка.

Правни услуги

Правно обслужване и представителство.

Продажби и маркетинг

Изграждане и популяризиране на бизнеса Ви.

Човешки ресурси и обучения

Нашите услуги за набиране на персонал помагат на компаниите да намерят най-добрите професионалисти в техния бранш.

Внедряване на ISO стандарти

Вашия сигурен партньор за внедряване на системи по качеството.

Независими оценки

Предлагаме на своите клиенти професионални, независими експертни оценки и консултантски услуги, прилагайки най-добрите оценителки практики.

Автоматизирани преводи

Simple Translate предоставя точни преводи с висока ефективност чрез изкуствен интелект. Платформата ни улавя смисъла и стила на оригиналния текст, осигурявайки безпроблемно превеждане, което надминава очакванията.

Подготовка за финансиране от ЕС

Eкипът ни е специализиран в разработването и управлението на проекти за кандидатстване по различни национални и европейски финансови програми.

Бизнес застрахователни услуги

Въз основа на анализ нашите лицензирани застрахователни агенти ще Ви помогнат при избора на решение подходящо за Вашия бизнес.

Наемане на офис

Съдействаме по наемането на удобни офис пространства за бизнеса Ви!

Нашите партньори