УПРАВЛЯВАЙТЕ БИЗНЕСА СИ
Бъдете професионалисти в това което правите

Нашите услуги

Създаваме дигитално, графично и пространствено мислене, за да създадем водещи в категорията преживявания на марката, които имат смисъл и добавена стойност за нашите клиенти.

Успешни проекти

 • Обработка на фактури
 • Месечни, тримесечни и годишни отчети
 • Счетоводство
 • Банково дело и капиталови пазари
 • Управление на инвестициите
 • Застраховане
 • Стратегия и финансови анализи
 • Оптимизация на бизнес операции
 • Управление на човешкия капитал
 • Одит и оценки
 • Управление на риск
 • Данъчни консултации

Свържете се с нас