ISO standards implementation
Вашия сигурен партньор за внедряване на системи по качеството

Ние подпомагаме и улесняваме организациите в получаването на сертификати по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 20000-1:2018, ISO 27001:2013, ISO 39001:2012.

Работим само с най-реномираните и сертификационни органи/агенции, за да гарантираме, че сертификацията ви е призната на национално и международно ниво.

Свържете се с нас