Enable digital transformation
We help you to be a digital enterprise and realize greater business benefits through digital innovation
Simple Finance предоставя професионални услуги във всички аспекти на корпоративната IT инфраструктура. Специализирани сме в разработването и внедряването на решения, които подпомагат процеса на цифровата трансформация в бизнеса. Услугите ни включват интегриране и поддръжка на ERP системи, облачни услуги в Microsoft Office 365, предоставяне на виртуални сървърни машини, IP телефонни централи, разработване на мобилни приложения, изграждане на корпоративни уебсайтове, изграждане и поддръжка на онлайн магазини, планиране и консултации в управлението на IT проекти. Изготвяме индивидуален бизнес анализ, за да определим кои са стратегическите цели и конкретните IT решения, подходящи за съответната компания.

 • Finance and analytics management
 • Manage operational processes
 • Supply Chain Management
 • Project management
 • Business analytics
 • Sales and service management
Click to learn more.
 • Secure access to any device, anytime, anywhere
 • Simplified monthly budgeting
 • Simplified access
 • Less emails more collaboration
 • Secure protection
 • No more product updates
Click to learn more.
 • Easy setup and integration
 • Unified Communications
 • CRM integration capability
 • Live Chat
 • Web conferencing
 • Web Client
 • Apps for iOS and Android
 • Security
Click to learn more.

Contact us